Αρχική σελίδα
Παραγγελίες
Κατάλογος
Προσφορές
Ιστορικό
Iris
Επικοινωνία
 
Κωδικός
 
 
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η Ζωή μου. Ήτοι Αυτοβιογραφία του εξ Αργυρουπόλεως του Πόντου Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως - (Χρονολόγιο και Εργογραφία: Μαρία Κ. Βεργέτη)
ISBN:978-960-343-666-9 14,33 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τα εν Χαλδία επίσημα γράμματα ήτοι συλλογή εκατόν τεσσαράκοντα τριών αντιγράφων χρυσοβούλλων, σιγιλλίων κ.λπ. Εγγράφων αθροισθέντων εκ των εν τη επαρχία Χαλδίας Βιβλιοθηκών
ISBN:978-960-467-159-5 50,00 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αι βιβλιοθήκαι της Χαλδίας. Ήτοι λεπτομερείς περιγραφικοί κατάλογοι των εν αυτή βιβλιοθηκών μετά παραρτήματος ιστορικών και περιγραφικών σημειώσεων μεμβρανικών τινών βιβλίων Δ/Μ
ISBN:978-960-467-104-5 18,62 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεωγραφικόν και Ιστορικόν Λεξικόν των χωρίων κωμοπόλεων και πόλεων Χαλδίας. (Αντιβολή, υπομνηματισμοί, παρατηρήσεις, γλωσσάριο: Διαμαντής Λαζαρίδης)
ISBN:978-960-343-729-1 18,03 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δέκα Ποντιακά Ηθογραφικά Διηγήματα (και εις Ποντιακόν Γλωσσικόν Ιδίωμα)
ISBN:978-960-343-598-3 4,66 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ελληνίδες Σουλτάναι
ISBN:978-960-343-589-1 6,85 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επί των Οχθών του Πυξίτου. Ερωτικόν, Βουκολικόν, Ηθογραφικόν Μυθιστόρημα εκ του Βίου των Ελλήνων του Πόντου
ISBN:978-960-343-594-5 6,23 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ξυνωρίς ήτοι Βιογραφίαι των Αοιδίμων και μεγίστων ευεργετών: της επαρχίας Χαλδίας Γεωργίου Κ. Παπαδόπουλου-Κυριακίδου και Γερβασίου Α. Σουμελίδου Πρ. Μητρ. Χαλδίας και πραγματείαι περί του εν Αργυρουπόλει μεγαλουργού οίκου των "Σαρασίτων"
ISBN:978-960-343-562-4 9,95 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θεοφανώ. Η Κασσιανή του Πόντου
ISBN:978-960-343-591-4 11,20 €
ΚΑΟΥΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Η Εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης του Πόντου
ISBN:978-960-343-492-4 9,33 €
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >> 
Αρχική σελίδα / Κατάλογος
 
Τελευταία ενημέρωση (UTC) : 12/4/2012 11:01:55 πμ
© Copyright 2007 - 2021 - Όροι Χρήσης - Δήλωση εμπιστευτικότητας
Powered by CMEASY
Είσοδος