Αρχική σελίδα
Παραγγελίες
Κατάλογος
Προσφορές
Ιστορικό
Iris
Επικοινωνία
 
Κωδικός
 
 
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο πνευματικός φάρος της επαρχίας Χαλδίας ήτοι η ιστορία του ελληνικού φροντιστηρίου της Αργυροπόλεως του Πόντου και εν παραρτήματι η ιστορία του ελληνικού παρθεναγωγείου της Αργυροπόλεως
ISBN:978-960-467-480-0 10,55 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οι αρχιμεταλλουργοί του Πόντου και το εθνικόν έργον αυτών μετά παραρτήματος. Τα ανέκδοτα των Ουσταπασίδων.
ISBN:978-960-343-565-5 7,77 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Το Προσκυνητάριον ήτοι Ιστορία των κατά την Χαλδίαν Θείων Ιερών και Σεβάσμιων Μονών
ISBN:978-960-343-642-3 13,25 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Το Εαρινόν Ρόδον: ήτοι Ιστορία Βασιλίσσης Μαρίας Γκιούλ Μπαχάρ της Λιβεραίας μεθ' υπομνήματος περί Γαβράδων
ISBN:978-960-343-563-1 7,77 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τα επίχειρα της κακίας ή το τέλος του Κερασούντιου κακούργου Τοπάλ Οσμάν (Ιστορικόν Δοκίμιον)
ISBN:978-960-343-568-6 2,65 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οι μεγάλοι Κομνηνοί ήτοι η Ιστορία της από του 1204-1461 εν Τραπεζούντι Αυτοκρατορίας αυτών
ISBN:978-960-343-569-3 6,23 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ποντιακαί Αναμνήσεις
ISBN:000-2111 6,86 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ποντιακά Ιστορικά Ανάλεκτα
ISBN:978-960-343-564-8 6,23 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οι μάρτυρες του Χριστιανισμού ή περί Κρυπτοχριστιανών του Πόντου
ISBN:978-960-343-791-8 8,82 €
ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ-ΚΑΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τα Φυτίανα: ήτοι Ιστορία μιας ευάνδρου κώμης εν Χαλδία
ISBN:978-960-343-566-2 6,23 €
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >> 
Αρχική σελίδα / Κατάλογος
 
Τελευταία ενημέρωση (UTC) : 12/4/2012 11:01:55 πμ
© Copyright 2007 - 2021 - Όροι Χρήσης - Δήλωση εμπιστευτικότητας
Powered by CMEASY
Είσοδος