Αρχική σελίδα
Παραγγελίες
Κατάλογος
Προσφορές
Ιστορικό
Iris
Επικοινωνία
 
Κωδικός
 
 
ΒΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Η ηθική (θεωρητική και πρακτική) κατά το 18ο και 19ο αιώνα στην ελληνική εκπαίδευση: Διδακτικά εγχειρίδια, κανόνες σχολικής ζωής και συμπεριφοράς, συστήματα αξιών, τομ. 17
ISBN:978-960-467-458-9 22,50 €
ΒΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης από το 1850 έως το 1912. Σχολεία, μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, τομ. 14
ISBN:978-960-467-129-8 29,54 €
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης (1854-1914), τομ. 7
ISBN:978-960-343-530-3 15,82 €
ΖΙΩΓΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΛΑ
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Οθωμανική Διοίκηση και η Εκπαίδευση του Γένους. Κείμενα - Πηγές: 1830 - 1914 (Χ/Δ), τομ. 4
ISBN:978-960-343-438-2 46,31 €
ΖΙΩΓΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΛΑ
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Οθωμανική Διοίκηση και η Εκπαίδευση του Γένους. Κείμενα - Πηγές: 1830 - 1914 Δ/Μ, τομ. 4
ISBN:960-343-100-178 50,72 €
ΖΙΩΓΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΛΑ (Επιμέλεια)
Ελληνικά βιβλία και μεταφράσεις "Θύραθεν παιδείας" στη βιβλιοθήκη της Μονής Ρίλας, τομ. 12
ISBN:978-960-343-898-4 28,67 €
ΖΙΩΓΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΛΑ, ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης (1873-1912)
ISBN:978-960-467-171-7 35,00 €
ΖΙΩΓΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΛΑ, ΧΑΣΕΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Παιδαγωγικά Περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα. Παρουσίαση και Περιεχόμενα, τομ. 10
ISBN:978-960-343-869-4 33,08 €
ΚΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
Εκπαίδευση και Πολιτική: Η περίπτωση του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, τομ. 6
ISBN:978-960-343-488-7 10,89 €
ΜΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων της οθωμανικής επικράτειας: από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ έως την επανάσταση των Νεότουρκων, τομ. 9
ISBN:978-960-343-801-4 31,97 €
  1 2 >> 
Αρχική σελίδα / Κατάλογος
 
Τελευταία ενημέρωση (UTC) : 12/4/2012 11:01:55 πμ
© Copyright 2007 - 2022 - Όροι Χρήσης - Δήλωση εμπιστευτικότητας
Powered by CMEASY
Είσοδος